O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Herb-Pharma AG (Švajčiarsko) je výrobcom a dodávateľom nutraceutík, cosmeceutík, farmaceutík a zdravotníckych prostriedkov.
Herb-Pharma prichádza na globálny trh s jasnou koncepciou a víziou pre konečného zákazníka, s víziou zdravia človeka, založeného na prírodných a biotechnologických produktoch.
Spojenie prírody so zdravím človeka je prirodzeným vývojom existencie ľudskej civilizácie, ktorá aj v najbližšom desaťročí bude hrať veľmi dôležitú úlohu na zvýšení celkovej kvality života jednotlivca.